Política de privacitat

Inmo Holiday Roses, S.L., a través de la seva web ‘www.rosasinmobiliarias.com‘, sol·licita a l’usuari certes dades de caràcter personal. Les dades subministrades quedaran incorporats en un fitxer automatitzat de caràcter personal, i titularitat de Inmo Holiday Roses, S.L., que serà processat amb la finalitat de prestar-li els serveis que ell sol·liciti.
L’usuari autoritza el tractament automatitzat de les dades personals subministrades i necessàries per a la prestació dels serveis pactats.

La informació personal recaptada dels clients registrats s’emmagatzemarà en una base de dades propietat de Inmo Holiday Roses, S.L., que assumeix les mesures d’índole tècnica, organitzativa i de seguretat que garanteixin la confidencialitat i integritat de la informació, d’acord amb l’establert en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, i altra legislació aplicable.

Inmo Holiday Roses, S.L., a través de la seva web, utilitzarà les dades subministrades per l’usuari de manera interna per a donar-li a conèixer ofertes i promocions que pogués considerar del seu interès.

L’usuari accepta que les seves dades personals siguin cedides a altres empreses del grup al que pertany Inmo Holiday Roses, S.L, així com a unes altres amb les quals pugui concloure acords de col·laboració, amb la finalitat de prestar un millor servei, i respectant, sempre i en cada cas, la legislació espanyola sobre la protecció de les dades de caràcter personal.

Inmo Holiday Roses S.L., a través de la seva web, utilitzarà cookies quan l’usuari que navegui per la web citi xxxxx.
Les cookies s’associen únicament amb l’usuari anònim i el seu ordinador, i no proporcionen mai referències que permetin deduir el seu nom i cognoms.
Gràcies a les cookies, que reconeixen als usuaris, no farà falta que aquests es registrin cada vegada que vulguin accedir a les àrees i serveis que els són exclusivament reservats.
L’usuari té l’opció d’impedir la generació de cookies, mitjançant la selecció de la corresponent opció del seu programa navegador.

Tots els usuaris registrats poden, sempre que vulguin i en qualsevol moment, exercir el dret a accedir, rectificar o, si escau, cancel·lar les dades de caràcter personal subministrats a la web www.rosasinmobiliarias.com, mitjançant una comunicació escrita dirigida a Inmo Holiday Roses, S.L., Avda Gola de l’Estany, 47, 17480 Roses, Girona (Espanya), o l’enviament d’un correu electrònic a l’adreça: info@rosasinmobiliarias.com.

Reset password

Enter your email address and we will send you a link to change your password.

Desplaça cap amunt